آوای ایرانیـان: فیلم محلی بوشهری سیروان خسروی خواننده با انتشار فیلم اجرای دو نفره از مرتضی پاشایی و محسن یگانـه درون اینستاگرامش نوشت:

“مرتضى پاشایى را ۴ بار بیشتر از نزدیک ندیدم(اولین بار یک سال پیش از اعلام بیماریش)، فیلم محلی بوشهری ولى با اطمـینان مـی‌گویم کـه جزو انگشت شمار انسانـهایى بود کـه حتى یک ذره انرژى منفى ، حسادت و غرور احمقانـه درون وجودش دیده نمـیشد و بر خلاف اکثریت، درون راه موفق شدن شرافتش را نفروخت.

باید اعتراف کنم کـه من هم جزو افرادى بودم کـه به جدى بودن بیماریش شک داشتم… یـادش گرامى”

. فیلم محلی بوشهری . فیلم محلی بوشهری
[اعتراف سیروان خسروی درباره بیماری مرتضی پاشایی + ع... فیلم محلی بوشهری]

نویسنده و منبع: ADMIN1 | تاریخ انتشار: Sat, 28 Jul 2018 12:03:00 +0000