آوای ایرانیـان: مرتضی خسروی سیروان خسروی خواننده با انتشار فیلم اجرای دو نفره از مرتضی پاشایی و محسن یگانـه درون اینستاگرامش نوشت:

“مرتضى پاشایى را ۴ بار بیشتر از نزدیک ندیدم(اولین بار یک سال پیش از اعلام بیماریش)، مرتضی خسروی ولى با اطمـینان مـی‌گویم کـه جزو انگشت شمار انسانـهایى بود کـه حتى یک ذره انرژى منفى ، حسادت و غرور احمقانـه درون وجودش دیده نمـیشد و بر خلاف اکثریت، درون راه موفق شدن شرافتش را نفروخت.

باید اعتراف کنم کـه من هم جزو افرادى بودم کـه به جدى بودن بیماریش شک داشتم… یـادش گرامى”

. مرتضی خسروی . مرتضی خسروی
[اعتراف سیروان خسروی درباره بیماری مرتضی پاشایی + ع... مرتضی خسروی]

نویسنده و منبع: ADMIN1 | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 11:41:00 +0000